Terug

Kommagetallen tot vier decimalen aftrekken (met overschrijding)

Kommagetallen tot vier decimalen aftrekken (met overschrijding)

 

Schrijf je antwoord in vier decimalen. 

 


4,9118 - 1,2506 = 3,6612