Terug

Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken [2]

Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken [2]

 

Schrijf het antwoord in twee decimalen.


 

9,66 - 7,12 = 2,54