Terug

Maak een zo klein of groot mogelijk getal

Maak een zo klein of groot mogelijk getal

 
 
Maak een zo klein mogelijk getal:

6   -   7   -   8   -   1

1.678