Terug
 

Hoeveel km kan je nog rijden? [1]

Hoeveel km kan je nog rijden? [1]

 
 


Er kan 70 liter in een tank.
Er kan 20 km per liter worden gereden.
Hoeveel km kan er nog gereden worden?

980