Terug

Schrijf het kommagetal als breuk

Schrijf het kommagetal als breuk

 
 
1,80 = 1
1,80 = 1 4
5