Terug

Schrijf het kommagetal als breuk

Schrijf het kommagetal als breuk

 
 
1,60 = 1
1,60 = 1 3
5