Terug

Vul de kommagetallen aan tm 100 (3 decimalen achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 100 (3 decimalen achter de komma)

 
100
47,283 52,717
66,784
33,216
87,541
12,459