Terug

Vul de kommagetallen aan tm 10 (3 decimalen achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 10 (3 decimalen achter de komma)

 
10
0,213
9,787
1,423 8,577
8,787
1,213