Terug

Kommagetallen vermenigvuldigen [3]

Kommagetallen vermenigvuldigen [3]

 

Schrijf het antwoord in drie decimalen.


 

0,18 x 2,4 = 0,432