Terug

Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen (met overschrijding)

Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen (met overschrijding)

 

Schrijf je antwoord in vier decimalen.

 


5,4438 + 0,1142 = 5,5580