Terug

Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen [2]

Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen [2]

 

Schrijf je antwoord in vier decimalen.10,1010 + 9,7070 = 19,8080