Terug

Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen [1]

Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen [1]

 

Schrijf je antwoord in vier decimalen.2,8560 + 1,1230 = 3,9790