Terug

Kommagetallen tot twee decimalen optellen (met overschrijding)

Kommagetallen tot twee decimalen optellen (met overschrijding)

 

Schrijf het antwoord in twee decimalen.

 

3,35 + 1,80 = 5,15