Terug

Kommagetallen tot twee decimalen optellen [2]

Kommagetallen tot twee decimalen optellen [2]

 

Schrijf het antwoord in twee decimalen.

 

1,6 + 0,14 = 1,74