Terug

Kommagetallen tot twee decimalen optellen [1]

Kommagetallen tot twee decimalen optellen [1]

 

Schrijf het antwoord in twee decimalen.


0,40 + 1,20 = 1,60