Terug

Kommagetallen tot drie decimalen optellen (met overschrijding)

Kommagetallen tot drie decimalen optellen (met overschrijding)

 

Schrijf het antwoord in drie decimalen.
 


5,173 + 3,042 = 8,215