Terug

Kommagetallen tot drie decimalen optellen [2]

Kommagetallen tot drie decimalen optellen [2]

 

Schrijf het antwoord in drie decimalen.


3,135 + 4,202 = 7,337