Terug

Kommagetallen tot drie decimalen optellen [1]

Kommagetallen tot drie decimalen optellen [1]

 

Schrijf het antwoord in drie decimalen.


2,130 + 3,220 = 5,350