Terug

Kommagetallen delen [1]

Kommagetallen delen [1]

 2,25 : 2 = 1,125