Terug

Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken [2]

Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken [2]

 

Schrijf het antwoord in twee decimalen.


 

7,65 - 3,25  = 4,40