Terug

Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken [1]

Kommagetallen tot twee decimalen aftrekken [1]

 

Schrijf het antwoord in twee decimalen.


 

5,40 - 4,20 = 1,20