Terug

Kommagetallen tot drie decimalen aftrekken (met overschrijding)

Kommagetallen tot drie decimalen aftrekken (met overschrijding)

 

Schrijf je antwoord in drie decimalen. 

 


2,470 - 1,260 = 1,210