Terug

Reken het aantal cm om

Reken het aantal cm om

 
584 centimeter
=
  meter +  
  centimeter

5 meter +  84 centimeter