Terug

Reken het aantal cm om

Reken het aantal cm om

 
979 centimeter
=
  meter +  
  centimeter

9 meter +  79 centimeter