Terug

Reken het aantal cm om

Reken het aantal cm om

 
 
657 centimeter
=
  meter +  
  centimeter

6 meter +  57 centimeter