Terug

Reken het aantal cm om

Reken het aantal cm om

 
 
596 centimeter
=
  meter +  
  centimeter

5 meter +  96 centimeter