Terug

Maak een zo klein of groot mogelijk getal

Maak een zo klein of groot mogelijk getal

 
 
Maak een zo klein mogelijk getal:

9   -   8   -   1

189