Terug

Schrijf het bedrag op - kommagetallen

Schrijf het bedrag op - kommagetallen

 

Vul in: het bedrag in cijfers.
Denk aan de punten en/of komma's.drie euro en vijftig cent3,50