Terug

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

 
20 en 6.
13

)