Terug

Vul de kommagetallen aan tm 100 (2 decimalen achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 100 (2 decimalen achter de komma)

 
100
16,64
83,36
57,42
42,58
3,97 96,03