Terug

Vul de kommagetallen aan tm 100 (1 decimaal achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 100 (1 decimaal achter de komma)

 
100
99,8 0,2
16,4
83,6
52,3 47,7