Terug

Maak een zo klein of groot mogelijk getal

Maak een zo klein of groot mogelijk getal

 
 
Maak een zo groot mogelijk getal:

2   -   4   -   5

542