Terug

Kies 2 getallen en maak een keersom

Kies 2 getallen en maak een keersom

 
10 7 4
3 11 9

×
= 21
3 × 7 = 21