Terug

Kies 2 getallen en maak een keersom

Kies 2 getallen en maak een keersom

 
5 5 6
13 14 11

×
= 25
5 × 5 = 25