Rekenen
 

Tijd

Tijd

Geschikt voor groep:

In deze map vind je het ondersteunend materiaal over tijd. Rekenen met tijd begint al vanaf groep 1 en 2. Daar leren kinderen bijvoorbeeld de seizoenen kennen. Vanaf groep 3 leren kinderen klokkijken en later leren kinderen ook rekenen met tijd. Het ondersteunend materiaal in deze map kan je helpen bij het rekenen met tijd.