Rekenen

Het kind kan in betekenisvolle verhoudingssituaties aantal en/of prijs berekenen.

Bijvoorbeeld via verdubbelen, halveren, vermenigvuldigen.