Rekenen

Het kind kan kritisch denken en redeneren over combinaties van grootheden in probleemsituaties.Toets dit doel