Rekenen

Het kind kan een tekening in perspectief juist interpreteren.

Bijvoorbeeld: Wat verder weg is zie je kleiner; als je er schuin tegenaan kijkt, zie je een andere vorm.


Toets dit doel