Rekenen

Het kind kan kritisch denken en redeneren over het rekenen met de rekenmachine in betekenisvolle probleemsituaties.