Schrijf het woord als kommagetal (honderdsten)

Kommagetallen
Oefening 1
1. Schrijf drieëntwintig-honderdste als een kommagetal.
 
2. Schrijf eenenveertig-honderdste als een kommagetal.
 
3. Schrijf zevenendertig-honderdste als een kommagetal.
 
4. Schrijf negenendertig-honderdste als een kommagetal.
 
5. Schrijf negenenzestig-honderdste als een kommagetal.
 
6. Schrijf eenenzestig-honderdste als een kommagetal.
 
7. Schrijf zesenzeventig-honderdste als een kommagetal.
 
8. Schrijf vijfennegentig-honderdste als een kommagetal.
 
9. Schrijf drieëndertig-honderdste als een kommagetal.
 
10. Schrijf vierenzeventig-honderdste als een kommagetal.
 
Oefening 2
1. Schrijf veertien-honderdste als een kommagetal.
 
2. Schrijf achttien-honderdste als een kommagetal.
 
3. Schrijf achtenveertig-honderdste als een kommagetal.
 
4. Schrijf vijfenvijftig-honderdste als een kommagetal.
 
5. Schrijf twaalf-honderdste als een kommagetal.
 
6. Schrijf zesenveertig-honderdste als een kommagetal.
 
7. Schrijf zesentwintig-honderdste als een kommagetal.
 
8. Schrijf eenenzeventig-honderdste als een kommagetal.
 
9. Schrijf negenentachtig-honderdste als een kommagetal.
 
10. Schrijf veertien-honderdste als een kommagetal.
 

Schrijf het woord als kommagetal (honderdsten)
| ANTWOORDEN

Kommagetallen
Oefening 1
1. Schrijf drieëntwintig-honderdste als een kommagetal.
2. Schrijf eenenveertig-honderdste als een kommagetal.
3. Schrijf zevenendertig-honderdste als een kommagetal.
4. Schrijf negenendertig-honderdste als een kommagetal.
5. Schrijf negenenzestig-honderdste als een kommagetal.
6. Schrijf eenenzestig-honderdste als een kommagetal.
7. Schrijf zesenzeventig-honderdste als een kommagetal.
8. Schrijf vijfennegentig-honderdste als een kommagetal.
9. Schrijf drieëndertig-honderdste als een kommagetal.
10. Schrijf vierenzeventig-honderdste als een kommagetal.
Oefening 2
1. Schrijf veertien-honderdste als een kommagetal.
2. Schrijf achttien-honderdste als een kommagetal.
3. Schrijf achtenveertig-honderdste als een kommagetal.
4. Schrijf vijfenvijftig-honderdste als een kommagetal.
5. Schrijf twaalf-honderdste als een kommagetal.
6. Schrijf zesenveertig-honderdste als een kommagetal.
7. Schrijf zesentwintig-honderdste als een kommagetal.
8. Schrijf eenenzeventig-honderdste als een kommagetal.
9. Schrijf negenentachtig-honderdste als een kommagetal.
10. Schrijf veertien-honderdste als een kommagetal.