Schrijf het woord als kommagetal (honderdsten)

Kommagetallen
Oefening 1
1. Schrijf vijfenzestig-honderdste als een kommagetal.
 
2. Schrijf negenenvijftig-honderdste als een kommagetal.
 
3. Schrijf achtentachtig-honderdste als een kommagetal.
 
4. Schrijf tweeënzeventig-honderdste als een kommagetal.
 
5. Schrijf vierendertig-honderdste als een kommagetal.
 
6. Schrijf vijfenzeventig-honderdste als een kommagetal.
 
7. Schrijf zeventien-honderdste als een kommagetal.
 
8. Schrijf vierenzestig-honderdste als een kommagetal.
 
9. Schrijf tweeëndertig-honderdste als een kommagetal.
 
10. Schrijf drieënnegentig-honderdste als een kommagetal.
 
Oefening 2
1. Schrijf vijfenveertig-honderdste als een kommagetal.
 
2. Schrijf tweeënveertig-honderdste als een kommagetal.
 
3. Schrijf zesenzestig-honderdste als een kommagetal.
 
4. Schrijf zevenenzeventig-honderdste als een kommagetal.
 
5. Schrijf zesenzeventig-honderdste als een kommagetal.
 
6. Schrijf vijfenvijftig-honderdste als een kommagetal.
 
7. Schrijf zeventien-honderdste als een kommagetal.
 
8. Schrijf vijftien-honderdste als een kommagetal.
 
9. Schrijf tweeënzeventig-honderdste als een kommagetal.
 
10. Schrijf twaalf-honderdste als een kommagetal.
 

Schrijf het woord als kommagetal (honderdsten)
| ANTWOORDEN

Kommagetallen
Oefening 1
1. Schrijf vijfenzestig-honderdste als een kommagetal.
2. Schrijf negenenvijftig-honderdste als een kommagetal.
3. Schrijf achtentachtig-honderdste als een kommagetal.
4. Schrijf tweeënzeventig-honderdste als een kommagetal.
5. Schrijf vierendertig-honderdste als een kommagetal.
6. Schrijf vijfenzeventig-honderdste als een kommagetal.
7. Schrijf zeventien-honderdste als een kommagetal.
8. Schrijf vierenzestig-honderdste als een kommagetal.
9. Schrijf tweeëndertig-honderdste als een kommagetal.
10. Schrijf drieënnegentig-honderdste als een kommagetal.
Oefening 2
1. Schrijf vijfenveertig-honderdste als een kommagetal.
2. Schrijf tweeënveertig-honderdste als een kommagetal.
3. Schrijf zesenzestig-honderdste als een kommagetal.
4. Schrijf zevenenzeventig-honderdste als een kommagetal.
5. Schrijf zesenzeventig-honderdste als een kommagetal.
6. Schrijf vijfenvijftig-honderdste als een kommagetal.
7. Schrijf zeventien-honderdste als een kommagetal.
8. Schrijf vijftien-honderdste als een kommagetal.
9. Schrijf tweeënzeventig-honderdste als een kommagetal.
10. Schrijf twaalf-honderdste als een kommagetal.