Naam:
JuniorEinstein.nl

Schrijf het woord als kommagetal (honderdsten)

Oefening 1
1. Schrijf achtenzestig-honderdste als een kommagetal.
 
2. Schrijf negenenveertig-honderdste als een kommagetal.
 
3. Schrijf drieënzeventig-honderdste als een kommagetal.
 
4. Schrijf zesendertig-honderdste als een kommagetal.
 
5. Schrijf vijfenzestig-honderdste als een kommagetal.
 
6. Schrijf zesenzeventig-honderdste als een kommagetal.
 
7. Schrijf achtenvijftig-honderdste als een kommagetal.
 
8. Schrijf vierentachtig-honderdste als een kommagetal.
 
9. Schrijf negenenveertig-honderdste als een kommagetal.
 
10. Schrijf vijfenvijftig-honderdste als een kommagetal.
 
Oefening 2
1. Schrijf zesendertig-honderdste als een kommagetal.
 
2. Schrijf tweeënveertig-honderdste als een kommagetal.
 
3. Schrijf vijftien-honderdste als een kommagetal.
 
4. Schrijf tweeënnegentig-honderdste als een kommagetal.
 
5. Schrijf vierendertig-honderdste als een kommagetal.
 
6. Schrijf vijfenvijftig-honderdste als een kommagetal.
 
7. Schrijf vijfendertig-honderdste als een kommagetal.
 
8. Schrijf vierennegentig-honderdste als een kommagetal.
 
9. Schrijf eenennegentig-honderdste als een kommagetal.
 
10. Schrijf vierenveertig-honderdste als een kommagetal.
 
JuniorEinstein.nl

Antwoorden: Schrijf het woord als kommagetal (honderdsten)

Oefening 1
1. Schrijf achtenzestig-honderdste als een kommagetal. 0,68
2. Schrijf negenenveertig-honderdste als een kommagetal. 0,49
3. Schrijf drieënzeventig-honderdste als een kommagetal. 0,73
4. Schrijf zesendertig-honderdste als een kommagetal. 0,36
5. Schrijf vijfenzestig-honderdste als een kommagetal. 0,65
6. Schrijf zesenzeventig-honderdste als een kommagetal. 0,76
7. Schrijf achtenvijftig-honderdste als een kommagetal. 0,58
8. Schrijf vierentachtig-honderdste als een kommagetal. 0,84
9. Schrijf negenenveertig-honderdste als een kommagetal. 0,49
10. Schrijf vijfenvijftig-honderdste als een kommagetal. 0,55
Oefening 2
1. Schrijf zesendertig-honderdste als een kommagetal. 0,36
2. Schrijf tweeënveertig-honderdste als een kommagetal. 0,42
3. Schrijf vijftien-honderdste als een kommagetal. 0,15
4. Schrijf tweeënnegentig-honderdste als een kommagetal. 0,92
5. Schrijf vierendertig-honderdste als een kommagetal. 0,34
6. Schrijf vijfenvijftig-honderdste als een kommagetal. 0,55
7. Schrijf vijfendertig-honderdste als een kommagetal. 0,35
8. Schrijf vierennegentig-honderdste als een kommagetal. 0,94
9. Schrijf eenennegentig-honderdste als een kommagetal. 0,91
10. Schrijf vierenveertig-honderdste als een kommagetal. 0,44