Woord schrijven als getal: tot 60

Getallen
Oefening 1
1. zevenentwintig
 
2. zesentwintig
 
3. vijftig
 
4. negenenvijftig
 
5. zevenenvijftig
 
6. drieënvijftig
 
7. dertig
 
8. zestien
 
9. dertien
 
10. zesendertig
 
Oefening 2
1. vijftien
 
2. veertig
 
3. zesenvijftig
 
4. eenenvijftig
 
5. veertien
 
6. zevenendertig
 
7. zesenvijftig
 
8. zesenvijftig
 
9. dertien
 
10. vijftien
 
Oefening 3
1. elf
 
2. dertien
 
3. drieëndertig
 
4. zeven
 
5. zevenendertig
 
6. vierenvijftig
 
7. tweeëndertig
 
8. tweeënveertig
 
9. vijfendertig
 
10. zesentwintig
 
Oefening 4
1. zeventien
 
2. zeventien
 
3. zevenenvijftig
 
4. zeven
 
5. twintig
 
6. negenentwintig
 
7. vijf
 
8. twaalf
 
9. zevenenvijftig
 
10. zeven
 

Woord schrijven als getal: tot 60
| ANTWOORDEN

Getallen
Oefening 1
1. zevenentwintig
27
2. zesentwintig
26
3. vijftig
50
4. negenenvijftig
59
5. zevenenvijftig
57
6. drieënvijftig
53
7. dertig
30
8. zestien
16
9. dertien
13
10. zesendertig
36
Oefening 2
1. vijftien
15
2. veertig
40
3. zesenvijftig
56
4. eenenvijftig
51
5. veertien
14
6. zevenendertig
37
7. zesenvijftig
56
8. zesenvijftig
56
9. dertien
13
10. vijftien
15
Oefening 3
1. elf
11
2. dertien
13
3. drieëndertig
33
4. zeven
7
5. zevenendertig
37
6. vierenvijftig
54
7. tweeëndertig
32
8. tweeënveertig
42
9. vijfendertig
35
10. zesentwintig
26
Oefening 4
1. zeventien
17
2. zeventien
17
3. zevenenvijftig
57
4. zeven
7
5. twintig
20
6. negenentwintig
29
7. vijf
5
8. twaalf
12
9. zevenenvijftig
57
10. zeven
7