Woord schrijven als getal: tot 60

Getallen
Oefening 1
1. achttien
 
2. twintig
 
3. zesenveertig
 
4. zevenendertig
 
5. drieënvijftig
 
6. drieënveertig
 
7. achtendertig
 
8. tweeënvijftig
 
9. negen
 
10. vijftig
 
Oefening 2
1. negenenvijftig
 
2. twaalf
 
3. negen
 
4. achtendertig
 
5. achtenvijftig
 
6. vijfendertig
 
7. vijfenveertig
 
8. tweeëndertig
 
9. eenenveertig
 
10. vierenveertig
 
Oefening 3
1. zesenveertig
 
2. tien
 
3. achtenveertig
 
4. achtenveertig
 
5. achtentwintig
 
6. twintig
 
7. negen
 
8. negentien
 
9. negenendertig
 
10. vijftig
 
Oefening 4
1. tweeënveertig
 
2. tweeëndertig
 
3. veertien
 
4. eenenveertig
 
5. negentien
 
6. zes
 
7. tweeënvijftig
 
8. zevenentwintig
 
9. vijfendertig
 
10. achtentwintig
 

Woord schrijven als getal: tot 60
| ANTWOORDEN

Getallen
Oefening 1
1. achttien
18
2. twintig
20
3. zesenveertig
46
4. zevenendertig
37
5. drieënvijftig
53
6. drieënveertig
43
7. achtendertig
38
8. tweeënvijftig
52
9. negen
9
10. vijftig
50
Oefening 2
1. negenenvijftig
59
2. twaalf
12
3. negen
9
4. achtendertig
38
5. achtenvijftig
58
6. vijfendertig
35
7. vijfenveertig
45
8. tweeëndertig
32
9. eenenveertig
41
10. vierenveertig
44
Oefening 3
1. zesenveertig
46
2. tien
10
3. achtenveertig
48
4. achtenveertig
48
5. achtentwintig
28
6. twintig
20
7. negen
9
8. negentien
19
9. negenendertig
39
10. vijftig
50
Oefening 4
1. tweeënveertig
42
2. tweeëndertig
32
3. veertien
14
4. eenenveertig
41
5. negentien
19
6. zes
6
7. tweeënvijftig
52
8. zevenentwintig
27
9. vijfendertig
35
10. achtentwintig
28