Woord schrijven als getal: tot 40

Getallen
Oefening 1
1. achtendertig
 
2. zevenentwintig
 
3. zeven
 
4. zeven
 
5. drie
 
6. tien
 
7. zesentwintig
 
8. elf
 
9. zeventien
 
10. drie
 
Oefening 2
1. achttien
 
2. negen
 
3. drieëntwintig
 
4. vijftien
 
5. negenentwintig
 
6. zeven
 
7. twintig
 
8. zeven
 
9. drieëntwintig
 
10. drieëndertig
 
Oefening 3
1. zes
 
2. drie
 
3. twaalf
 
4. negenendertig
 
5. twaalf
 
6. tweeëndertig
 
7. acht
 
8. negenendertig
 
9. vier
 
10. zeven
 
Oefening 4
1. twaalf
 
2. zesentwintig
 
3. negenendertig
 
4. drieëntwintig
 
5. vijfentwintig
 
6. vierendertig
 
7. negen
 
8. achttien
 
9. zesendertig
 
10. tien
 

Woord schrijven als getal: tot 40
| ANTWOORDEN

Getallen
Oefening 1
1. achtendertig
38
2. zevenentwintig
27
3. zeven
7
4. zeven
7
5. drie
3
6. tien
10
7. zesentwintig
26
8. elf
11
9. zeventien
17
10. drie
3
Oefening 2
1. achttien
18
2. negen
9
3. drieëntwintig
23
4. vijftien
15
5. negenentwintig
29
6. zeven
7
7. twintig
20
8. zeven
7
9. drieëntwintig
23
10. drieëndertig
33
Oefening 3
1. zes
6
2. drie
3
3. twaalf
12
4. negenendertig
39
5. twaalf
12
6. tweeëndertig
32
7. acht
8
8. negenendertig
39
9. vier
4
10. zeven
7
Oefening 4
1. twaalf
12
2. zesentwintig
26
3. negenendertig
39
4. drieëntwintig
23
5. vijfentwintig
25
6. vierendertig
34
7. negen
9
8. achttien
18
9. zesendertig
36
10. tien
10