Naam:
JuniorEinstein.nl

Woord schrijven als getal: tot 40

Oefening 1
1. tweeëntwintig
 
2. zevenendertig
 
3. zes
 
4. negen
 
5. eenendertig
 
6. vijfentwintig
 
7. veertien
 
8. zeven
 
9. eenentwintig
 
10. een
 
Oefening 2
1. zevenendertig
 
2. dertig
 
3. zevenendertig
 
4. achtendertig
 
5. zestien
 
6. zesendertig
 
7. vijfentwintig
 
8. negenendertig
 
9. drie
 
10. negentien
 
Oefening 3
1. eenendertig
 
2. drieëndertig
 
3. vijfentwintig
 
4. veertig
 
5. elf
 
6. negenendertig
 
7. zestien
 
8. dertig
 
9. veertien
 
10. negenendertig
 
Oefening 4
1. eenendertig
 
2. zesentwintig
 
3. negen
 
4. zeventien
 
5. twintig
 
6. negentien
 
7. zevenentwintig
 
8. een
 
9. een
 
10. zevenentwintig
 
JuniorEinstein.nl

Antwoorden: Woord schrijven als getal: tot 40

Oefening 1
1. tweeëntwintig
22
2. zevenendertig
37
3. zes
6
4. negen
9
5. eenendertig
31
6. vijfentwintig
25
7. veertien
14
8. zeven
7
9. eenentwintig
21
10. een
1
Oefening 2
1. zevenendertig
37
2. dertig
30
3. zevenendertig
37
4. achtendertig
38
5. zestien
16
6. zesendertig
36
7. vijfentwintig
25
8. negenendertig
39
9. drie
3
10. negentien
19
Oefening 3
1. eenendertig
31
2. drieëndertig
33
3. vijfentwintig
25
4. veertig
40
5. elf
11
6. negenendertig
39
7. zestien
16
8. dertig
30
9. veertien
14
10. negenendertig
39
Oefening 4
1. eenendertig
31
2. zesentwintig
26
3. negen
9
4. zeventien
17
5. twintig
20
6. negentien
19
7. zevenentwintig
27
8. een
1
9. een
1
10. zevenentwintig
27