Woord schrijven als getal: tot 300

Getallen
Oefening 1
1. honderdzesennegentig
 
2. honderdachtenveertig
 
3. honderdvijfenvijftig
 
4. negenenzestig
 
5. honderddrieënnegentig
 
6. honderdtweeëntachtig
 
7. honderdeenenzeventig
 
8. honderdtweeëndertig
 
9. honderdveertig
 
10. acht
 
Oefening 2
1. honderdtweeëndertig
 
2. zesentachtig
 
3. tweeënveertig
 
4. vierenzeventig
 
5. vijfenvijftig
 
6. zesennegentig
 
7. tweehonderddrieënveertig
 
8. tweehonderdzesenzestig
 
9. achtennegentig
 
10. tweehonderdvierenzeventig
 
Oefening 3
1. tweehonderdtweeënzeventig
 
2. tweehonderddrieënnegentig
 
3. tweehonderdzevenenvijftig
 
4. honderdzes
 
5. honderddrieëntwintig
 
6. tweehonderdnegentien
 
7. zesenveertig
 
8. tweehonderdnegentien
 
9. honderdachttien
 
10. honderdvijfendertig
 
Oefening 4
1. negenenzeventig
 
2. tweehonderdtwee
 
3. honderdtweeënveertig
 
4. honderdeenenzestig
 
5. honderddrie
 
6. honderdtwaalf
 
7. honderdnegenenvijftig
 
8. negenenveertig
 
9. honderdzeventien
 
10. zevenenvijftig
 

Woord schrijven als getal: tot 300
| ANTWOORDEN

Getallen
Oefening 1
1. honderdzesennegentig
196
2. honderdachtenveertig
148
3. honderdvijfenvijftig
155
4. negenenzestig
69
5. honderddrieënnegentig
193
6. honderdtweeëntachtig
182
7. honderdeenenzeventig
171
8. honderdtweeëndertig
132
9. honderdveertig
140
10. acht
8
Oefening 2
1. honderdtweeëndertig
132
2. zesentachtig
86
3. tweeënveertig
42
4. vierenzeventig
74
5. vijfenvijftig
55
6. zesennegentig
96
7. tweehonderddrieënveertig
243
8. tweehonderdzesenzestig
266
9. achtennegentig
98
10. tweehonderdvierenzeventig
274
Oefening 3
1. tweehonderdtweeënzeventig
272
2. tweehonderddrieënnegentig
293
3. tweehonderdzevenenvijftig
257
4. honderdzes
106
5. honderddrieëntwintig
123
6. tweehonderdnegentien
219
7. zesenveertig
46
8. tweehonderdnegentien
219
9. honderdachttien
118
10. honderdvijfendertig
135
Oefening 4
1. negenenzeventig
79
2. tweehonderdtwee
202
3. honderdtweeënveertig
142
4. honderdeenenzestig
161
5. honderddrie
103
6. honderdtwaalf
112
7. honderdnegenenvijftig
159
8. negenenveertig
49
9. honderdzeventien
117
10. zevenenvijftig
57