Woord schrijven als getal: tot 1.000

Getallen
Oefening 1
1. vierhonderdachtentachtig
 
2. driehonderdzevenenvijftig
 
3. vierhonderdzesenzestig
 
4. negenhonderdnegenentachtig
 
5. vierhonderdnegenennegentig
 
6. vier
 
7. drieënvijftig
 
8. zestig
 
9. honderdnegentien
 
10. negenennegentig
 
Oefening 2
1. zesenveertig
 
2. driehonderdtweeënzeventig
 
3. zeshonderdnegenendertig
 
4. honderdtwaalf
 
5. zeshonderddrieëndertig
 
6. vierhonderdeenenzeventig
 
7. driehonderdelf
 
8. achthonderdeenendertig
 
9. vierhonderdnegenenvijftig
 
10. honderdzesenzeventig
 
Oefening 3
1. honderdnegentig
 
2. tweehonderdvijfentachtig
 
3. driehonderdeenenzestig
 
4. zeshonderdvier
 
5. driehonderddrieënvijftig
 
6. zevenentachtig
 
7. zeventig
 
8. negenhonderdzesenzestig
 
9. tweehonderdvijfentachtig
 
10. negenhonderdzeventig
 
Oefening 4
1. vierhonderdzevenendertig
 
2. tweehonderddrieënzeventig
 
3. vijfhonderdachtenvijftig
 
4. honderdvijftig
 
5. vijfhonderdtweeëndertig
 
6. vierhonderdzevenenveertig
 
7. vierhonderddertien
 
8. tweehonderdachtenveertig
 
9. tweehonderdachtentwintig
 
10. vijfhonderdnegenenveertig
 

Woord schrijven als getal: tot 1.000
| ANTWOORDEN

Getallen
Oefening 1
1. vierhonderdachtentachtig
488
2. driehonderdzevenenvijftig
357
3. vierhonderdzesenzestig
466
4. negenhonderdnegenentachtig
989
5. vierhonderdnegenennegentig
499
6. vier
4
7. drieënvijftig
53
8. zestig
60
9. honderdnegentien
119
10. negenennegentig
99
Oefening 2
1. zesenveertig
46
2. driehonderdtweeënzeventig
372
3. zeshonderdnegenendertig
639
4. honderdtwaalf
112
5. zeshonderddrieëndertig
633
6. vierhonderdeenenzeventig
471
7. driehonderdelf
311
8. achthonderdeenendertig
831
9. vierhonderdnegenenvijftig
459
10. honderdzesenzeventig
176
Oefening 3
1. honderdnegentig
190
2. tweehonderdvijfentachtig
285
3. driehonderdeenenzestig
361
4. zeshonderdvier
604
5. driehonderddrieënvijftig
353
6. zevenentachtig
87
7. zeventig
70
8. negenhonderdzesenzestig
966
9. tweehonderdvijfentachtig
285
10. negenhonderdzeventig
970
Oefening 4
1. vierhonderdzevenendertig
437
2. tweehonderddrieënzeventig
273
3. vijfhonderdachtenvijftig
558
4. honderdvijftig
150
5. vijfhonderdtweeëndertig
532
6. vierhonderdzevenenveertig
447
7. vierhonderddertien
413
8. tweehonderdachtenveertig
248
9. tweehonderdachtentwintig
228
10. vijfhonderdnegenenveertig
549