Woord schrijven als getal: tot 1.000

Getallen
Oefening 1
1. vierhonderdnegenennegentig
 
2. zeshonderdeenentwintig
 
3. zevenhonderdzesendertig
 
4. vijfhonderdeenenzeventig
 
5. zesenzestig
 
6. zeshonderdtweeënveertig
 
7. vijfhonderdvierennegentig
 
8. zeshonderdzevenenveertig
 
9. vierhonderdachtenzeventig
 
10. zevenenvijftig
 
Oefening 2
1. vierhonderdachtenzeventig
 
2. driehonderd
 
3. driehonderdzesenvijftig
 
4. driehonderdzesentachtig
 
5. achthonderdachtendertig
 
6. tweeënnegentig
 
7. achthonderddertig
 
8. zevenhonderdtwintig
 
9. tweehonderdveertien
 
10. achthonderdvierenvijftig
 
Oefening 3
1. zeshonderdnegenentachtig
 
2. zevenhonderdachtentwintig
 
3. negentig
 
4. achtenzeventig
 
5. negen
 
6. negenhonderdzevenentachtig
 
7. zesentachtig
 
8. zeshonderdzeventien
 
9. achthonderdveertig
 
10. achthonderdachtendertig
 
Oefening 4
1. zevenhonderdzevenentachtig
 
2. vijfhonderdachtentachtig
 
3. eenenvijftig
 
4. zevenhonderdnegen
 
5. negenhonderdeenendertig
 
6. vierhonderdzesenzeventig
 
7. negenhonderdzeventien
 
8. driehonderdzesenzeventig
 
9. honderdzesentwintig
 
10. achthonderddrieënzeventig
 

Woord schrijven als getal: tot 1.000
| ANTWOORDEN

Getallen
Oefening 1
1. vierhonderdnegenennegentig
499
2. zeshonderdeenentwintig
621
3. zevenhonderdzesendertig
736
4. vijfhonderdeenenzeventig
571
5. zesenzestig
66
6. zeshonderdtweeënveertig
642
7. vijfhonderdvierennegentig
594
8. zeshonderdzevenenveertig
647
9. vierhonderdachtenzeventig
478
10. zevenenvijftig
57
Oefening 2
1. vierhonderdachtenzeventig
478
2. driehonderd
300
3. driehonderdzesenvijftig
356
4. driehonderdzesentachtig
386
5. achthonderdachtendertig
838
6. tweeënnegentig
92
7. achthonderddertig
830
8. zevenhonderdtwintig
720
9. tweehonderdveertien
214
10. achthonderdvierenvijftig
854
Oefening 3
1. zeshonderdnegenentachtig
689
2. zevenhonderdachtentwintig
728
3. negentig
90
4. achtenzeventig
78
5. negen
9
6. negenhonderdzevenentachtig
987
7. zesentachtig
86
8. zeshonderdzeventien
617
9. achthonderdveertig
840
10. achthonderdachtendertig
838
Oefening 4
1. zevenhonderdzevenentachtig
787
2. vijfhonderdachtentachtig
588
3. eenenvijftig
51
4. zevenhonderdnegen
709
5. negenhonderdeenendertig
931
6. vierhonderdzesenzeventig
476
7. negenhonderdzeventien
917
8. driehonderdzesenzeventig
376
9. honderdzesentwintig
126
10. achthonderddrieënzeventig
873