Naam:
JuniorEinstein.nl

Woord schrijven als getal: tot 100

Oefening 1
1. zevenenveertig
 
2. twaalf
 
3. zesendertig
 
4. drieënveertig
 
5. vier
 
6. zesenvijftig
 
7. vierendertig
 
8. drieëntwintig
 
9. veertig
 
10. negenenzestig
 
Oefening 2
1. dertien
 
2. eenentachtig
 
3. eenenveertig
 
4. achtennegentig
 
5. zesenveertig
 
6. vijfendertig
 
7. tachtig
 
8. tweeënzeventig
 
9. acht
 
10. drieënzestig
 
Oefening 3
1. drieënveertig
 
2. eenennegentig
 
3. achtenvijftig
 
4. drieënveertig
 
5. achtentwintig
 
6. zevenentachtig
 
7. vijfenvijftig
 
8. vierenzestig
 
9. drieënveertig
 
10. vijf
 
Oefening 4
1. zesenzestig
 
2. zevenennegentig
 
3. vijfendertig
 
4. eenenvijftig
 
5. zes
 
6. eenenvijftig
 
7. achtendertig
 
8. zevenennegentig
 
9. tweeëntwintig
 
10. tweeëndertig
 
JuniorEinstein.nl

Antwoorden: Woord schrijven als getal: tot 100

Oefening 1
1. zevenenveertig
47
2. twaalf
12
3. zesendertig
36
4. drieënveertig
43
5. vier
4
6. zesenvijftig
56
7. vierendertig
34
8. drieëntwintig
23
9. veertig
40
10. negenenzestig
69
Oefening 2
1. dertien
13
2. eenentachtig
81
3. eenenveertig
41
4. achtennegentig
98
5. zesenveertig
46
6. vijfendertig
35
7. tachtig
80
8. tweeënzeventig
72
9. acht
8
10. drieënzestig
63
Oefening 3
1. drieënveertig
43
2. eenennegentig
91
3. achtenvijftig
58
4. drieënveertig
43
5. achtentwintig
28
6. zevenentachtig
87
7. vijfenvijftig
55
8. vierenzestig
64
9. drieënveertig
43
10. vijf
5
Oefening 4
1. zesenzestig
66
2. zevenennegentig
97
3. vijfendertig
35
4. eenenvijftig
51
5. zes
6
6. eenenvijftig
51
7. achtendertig
38
8. zevenennegentig
97
9. tweeëntwintig
22
10. tweeëndertig
32