Woord schrijven als getal: tientallen

Getallen
Oefening 1
1. driehonderdzeven
 
2. tweehonderdzevenennegentig
 
3. driehonderdtwaalf
 
4. zevenhonderdtweeëntachtig
 
5. vijftien
 
6. vier
 
7. zeshonderdzevenenveertig
 
8. honderdtachtig
 
9. vijfhonderdzevenennegentig
 
10. zeshonderdnegen
 
Oefening 2
1. zeshonderdveertig
 
2. zeshonderdvierendertig
 
3. achthonderddrie
 
4. honderdnegenenzeventig
 
5. negenhonderdachttien
 
6. zeshonderdzeven
 
7. driehonderdzevenenzeventig
 
8. zevenenzestig
 
9. honderdvijfenvijftig
 
10. honderdeen
 
Oefening 3
1. driehonderdnegenenzestig
 
2. honderdvijftien
 
3. vierhonderdachtentwintig
 
4. honderdnegenentwintig
 
5. tweehonderdtachtig
 
6. vijfhonderdzesenzeventig
 
7. zevenhonderdnegenenvijftig
 
8. tweehonderdelf
 
9. zevenhonderdtweeënzestig
 
10. zevenhonderddrieënzestig
 
Oefening 4
1. negenhonderdvijfentachtig
 
2. zeshonderdzestien
 
3. vijfhonderdachtentachtig
 
4. vijfhonderdvijfennegentig
 
5. honderdnegentien
 
6. achthonderdnegenenveertig
 
7. vierhonderdachtenvijftig
 
8. achthonderddertien
 
9. negenhonderdnegenentwintig
 
10. honderdzesenzestig
 

Woord schrijven als getal: tientallen
| ANTWOORDEN

Getallen
Oefening 1
1. driehonderdzeven
307
2. tweehonderdzevenennegentig
297
3. driehonderdtwaalf
312
4. zevenhonderdtweeëntachtig
782
5. vijftien
15
6. vier
4
7. zeshonderdzevenenveertig
647
8. honderdtachtig
180
9. vijfhonderdzevenennegentig
597
10. zeshonderdnegen
609
Oefening 2
1. zeshonderdveertig
640
2. zeshonderdvierendertig
634
3. achthonderddrie
803
4. honderdnegenenzeventig
179
5. negenhonderdachttien
918
6. zeshonderdzeven
607
7. driehonderdzevenenzeventig
377
8. zevenenzestig
67
9. honderdvijfenvijftig
155
10. honderdeen
101
Oefening 3
1. driehonderdnegenenzestig
369
2. honderdvijftien
115
3. vierhonderdachtentwintig
428
4. honderdnegenentwintig
129
5. tweehonderdtachtig
280
6. vijfhonderdzesenzeventig
576
7. zevenhonderdnegenenvijftig
759
8. tweehonderdelf
211
9. zevenhonderdtweeënzestig
762
10. zevenhonderddrieënzestig
763
Oefening 4
1. negenhonderdvijfentachtig
985
2. zeshonderdzestien
616
3. vijfhonderdachtentachtig
588
4. vijfhonderdvijfennegentig
595
5. honderdnegentien
119
6. achthonderdnegenenveertig
849
7. vierhonderdachtenvijftig
458
8. achthonderddertien
813
9. negenhonderdnegenentwintig
929
10. honderdzesenzestig
166