Woord schrijven als getal: tientallen

Getallen
Oefening 1
1. achthonderdachtendertig
 
2. honderdvijfenzestig
 
3. honderdvijfendertig
 
4. vierhonderddrieëntachtig
 
5. honderdzesendertig
 
6. vijfhonderdtweeënvijftig
 
7. tweehonderdvierenzestig
 
8. tweehonderdachtendertig
 
9. zeshonderdvier
 
10. vijfentwintig
 
Oefening 2
1. zeshonderddertig
 
2. tweehonderdtweeënnegentig
 
3. vierhonderdnegenendertig
 
4. driehonderdeenennegentig
 
5. zevenhonderdtachtig
 
6. negenhonderdachtennegentig
 
7. vierhonderdzesenzestig
 
8. honderdvijfentachtig
 
9. zevenhonderddrieënveertig
 
10. honderdvierentwintig
 
Oefening 3
1. zeshonderdvierenzestig
 
2. achthonderdeenenveertig
 
3. honderdnegentien
 
4. driehonderdvierennegentig
 
5. honderdeenenzeventig
 
6. zeshonderdtweeënveertig
 
7. zevenhonderdvijfenzeventig
 
8. vijfhonderdvijfenveertig
 
9. vijfhonderddrieënveertig
 
10. driehonderdvierennegentig
 
Oefening 4
1. honderdtweeëndertig
 
2. negenhonderdtweeëntwintig
 
3. zeshonderdachtenveertig
 
4. zevenhonderdnegenenvijftig
 
5. tweehonderdvierenveertig
 
6. tweehonderdvijfentwintig
 
7. vijfenzestig
 
8. achtenzeventig
 
9. negenhonderdvijfenveertig
 
10. vierhonderdtachtig
 

Woord schrijven als getal: tientallen
| ANTWOORDEN

Getallen
Oefening 1
1. achthonderdachtendertig
838
2. honderdvijfenzestig
165
3. honderdvijfendertig
135
4. vierhonderddrieëntachtig
483
5. honderdzesendertig
136
6. vijfhonderdtweeënvijftig
552
7. tweehonderdvierenzestig
264
8. tweehonderdachtendertig
238
9. zeshonderdvier
604
10. vijfentwintig
25
Oefening 2
1. zeshonderddertig
630
2. tweehonderdtweeënnegentig
292
3. vierhonderdnegenendertig
439
4. driehonderdeenennegentig
391
5. zevenhonderdtachtig
780
6. negenhonderdachtennegentig
998
7. vierhonderdzesenzestig
466
8. honderdvijfentachtig
185
9. zevenhonderddrieënveertig
743
10. honderdvierentwintig
124
Oefening 3
1. zeshonderdvierenzestig
664
2. achthonderdeenenveertig
841
3. honderdnegentien
119
4. driehonderdvierennegentig
394
5. honderdeenenzeventig
171
6. zeshonderdtweeënveertig
642
7. zevenhonderdvijfenzeventig
775
8. vijfhonderdvijfenveertig
545
9. vijfhonderddrieënveertig
543
10. driehonderdvierennegentig
394
Oefening 4
1. honderdtweeëndertig
132
2. negenhonderdtweeëntwintig
922
3. zeshonderdachtenveertig
648
4. zevenhonderdnegenenvijftig
759
5. tweehonderdvierenveertig
244
6. tweehonderdvijfentwintig
225
7. vijfenzestig
65
8. achtenzeventig
78
9. negenhonderdvijfenveertig
945
10. vierhonderdtachtig
480