Naam:
JuniorEinstein.nl

Woord schrijven als getal: honderdtallen

Oefening 1
1. zevenhonderdvierendertig
 
2. achthonderdvierenveertig
 
3. tweehonderdveertig
 
4. tweehonderdvier
 
5. driehonderdnegenenzestig
 
6. vierhonderddrieënzestig
 
7. negenhonderdachtendertig
 
8. vijfhonderdeenenvijftig
 
9. vijfhonderdnegentien
 
10. twintig
 
Oefening 2
1. vijfhonderdzevenenzestig
 
2. achthonderdeenenveertig
 
3. zesenvijftig
 
4. vierhonderdvierenvijftig
 
5. honderdachttien
 
6. achthonderdnegenenzestig
 
7. vierhonderdvierenvijftig
 
8. negenhonderdzesenzestig
 
9. tweehonderdeenenveertig
 
10. tweehonderdtien
 
Oefening 3
1. achthonderdnegenendertig
 
2. driehonderdvijfendertig
 
3. vijfhonderdzevenendertig
 
4. zeshonderdvijfenveertig
 
5. achthonderdnegenenzeventig
 
6. honderdvierentachtig
 
7. achthonderdzevenentachtig
 
8. vijfhonderddrieëndertig
 
9. zevenhonderdelf
 
10. vijfhonderdachtendertig
 
Oefening 4
1. zevenhonderdachtenzeventig
 
2. negenhonderdtweeëntachtig
 
3. tien
 
4. driehonderddrieëntachtig
 
5. achthonderdveertig
 
6. negenhonderdnegenenzestig
 
7. negenhonderdeenentachtig
 
8. driehonderdzesendertig
 
9. driehonderdnegentien
 
10. negenhonderdachtenveertig
 
JuniorEinstein.nl

Antwoorden: Woord schrijven als getal: honderdtallen

Oefening 1
1. zevenhonderdvierendertig
734
2. achthonderdvierenveertig
844
3. tweehonderdveertig
240
4. tweehonderdvier
204
5. driehonderdnegenenzestig
369
6. vierhonderddrieënzestig
463
7. negenhonderdachtendertig
938
8. vijfhonderdeenenvijftig
551
9. vijfhonderdnegentien
519
10. twintig
20
Oefening 2
1. vijfhonderdzevenenzestig
567
2. achthonderdeenenveertig
841
3. zesenvijftig
56
4. vierhonderdvierenvijftig
454
5. honderdachttien
118
6. achthonderdnegenenzestig
869
7. vierhonderdvierenvijftig
454
8. negenhonderdzesenzestig
966
9. tweehonderdeenenveertig
241
10. tweehonderdtien
210
Oefening 3
1. achthonderdnegenendertig
839
2. driehonderdvijfendertig
335
3. vijfhonderdzevenendertig
537
4. zeshonderdvijfenveertig
645
5. achthonderdnegenenzeventig
879
6. honderdvierentachtig
184
7. achthonderdzevenentachtig
887
8. vijfhonderddrieëndertig
533
9. zevenhonderdelf
711
10. vijfhonderdachtendertig
538
Oefening 4
1. zevenhonderdachtenzeventig
778
2. negenhonderdtweeëntachtig
982
3. tien
10
4. driehonderddrieëntachtig
383
5. achthonderdveertig
840
6. negenhonderdnegenenzestig
969
7. negenhonderdeenentachtig
981
8. driehonderdzesendertig
336
9. driehonderdnegentien
319
10. negenhonderdachtenveertig
948