Naam:
JuniorEinstein.nl

Woord schrijven als getal: honderdtallen

Oefening 1
1. vierhonderdvijfenveertig
 
2. tweehonderdachtendertig
 
3. vijfhonderdzes
 
4. zevenhonderdzevenenzeventig
 
5. honderdacht
 
6. zeshonderdachtenzestig
 
7. zevenhonderdnegenentwintig
 
8. honderdzevenendertig
 
9. zevenhonderdachtendertig
 
10. tweehonderdeen
 
Oefening 2
1. vierhonderdeenenzestig
 
2. driehonderddrieëntwintig
 
3. achthonderddrieëndertig
 
4. achthonderdachtenveertig
 
5. tien
 
6. zeshonderdzevenenveertig
 
7. zevenhonderdvierennegentig
 
8. vierhonderdzevenentachtig
 
9. negenhonderdeenentwintig
 
10. vierhonderdnegenenzestig
 
Oefening 3
1. vijfhonderddrieënnegentig
 
2. honderdvierentwintig
 
3. vijfhonderdzevenenzestig
 
4. zevenhonderdnegenenzestig
 
5. vijfhonderdzevenentachtig
 
6. zevenhonderdeen
 
7. achthonderdachtenzeventig
 
8. achthonderdzevenenveertig
 
9. zeshonderdnegenennegentig
 
10. zeshonderdzesenvijftig
 
Oefening 4
1. zevenhonderdzevenenvijftig
 
2. zes
 
3. zeshonderdeenenzeventig
 
4. driehonderdnegenenveertig
 
5. negentig
 
6. negenentwintig
 
7. zeshonderdzeventig
 
8. honderdvijfenzestig
 
9. vijfhonderdvierenveertig
 
10. honderdtwintig
 
JuniorEinstein.nl

Antwoorden: Woord schrijven als getal: honderdtallen

Oefening 1
1. vierhonderdvijfenveertig
445
2. tweehonderdachtendertig
238
3. vijfhonderdzes
506
4. zevenhonderdzevenenzeventig
777
5. honderdacht
108
6. zeshonderdachtenzestig
668
7. zevenhonderdnegenentwintig
729
8. honderdzevenendertig
137
9. zevenhonderdachtendertig
738
10. tweehonderdeen
201
Oefening 2
1. vierhonderdeenenzestig
461
2. driehonderddrieëntwintig
323
3. achthonderddrieëndertig
833
4. achthonderdachtenveertig
848
5. tien
10
6. zeshonderdzevenenveertig
647
7. zevenhonderdvierennegentig
794
8. vierhonderdzevenentachtig
487
9. negenhonderdeenentwintig
921
10. vierhonderdnegenenzestig
469
Oefening 3
1. vijfhonderddrieënnegentig
593
2. honderdvierentwintig
124
3. vijfhonderdzevenenzestig
567
4. zevenhonderdnegenenzestig
769
5. vijfhonderdzevenentachtig
587
6. zevenhonderdeen
701
7. achthonderdachtenzeventig
878
8. achthonderdzevenenveertig
847
9. zeshonderdnegenennegentig
699
10. zeshonderdzesenvijftig
656
Oefening 4
1. zevenhonderdzevenenvijftig
757
2. zes
6
3. zeshonderdeenenzeventig
671
4. driehonderdnegenenveertig
349
5. negentig
90
6. negenentwintig
29
7. zeshonderdzeventig
670
8. honderdvijfenzestig
165
9. vijfhonderdvierenveertig
544
10. honderdtwintig
120