Maak een zo klein of groot mogelijk getal

Getallen
Oefening 1
1. Maak een zo klein mogelijk getal: 5   -   7   -   9   -   3  
2. Maak een zo klein mogelijk getal: 2   -   4   -   5   -   6  
3. Maak een zo groot mogelijk getal: 2   -   4   -   3   -   5  
4. Maak een zo groot mogelijk getal: 1   -   3   -   7   -   6  
5. Maak een zo groot mogelijk getal: 8   -   4   -   1   -   6  
6. Maak een zo groot mogelijk getal: 1   -   6   -   5   -   4  
7. Maak een zo klein mogelijk getal: 9   -   7   -   3   -   1  
8. Maak een zo groot mogelijk getal: 3   -   4   -   6   -   5  
9. Maak een zo groot mogelijk getal: 8   -   7   -   2   -   1  
10. Maak een zo klein mogelijk getal: 9   -   4   -   6   -   2  
Oefening 2
1. Maak een zo klein mogelijk getal: 5   -   8   -   9   -   1  
2. Maak een zo klein mogelijk getal: 6   -   7   -   2   -   9  
3. Maak een zo groot mogelijk getal: 3   -   6   -   9   -   8  
4. Maak een zo klein mogelijk getal: 2   -   4   -   7   -   5  
5. Maak een zo groot mogelijk getal: 4   -   6   -   3   -   7  
6. Maak een zo klein mogelijk getal: 8   -   6   -   7   -   2  
7. Maak een zo groot mogelijk getal: 4   -   6   -   5   -   8  
8. Maak een zo groot mogelijk getal: 9   -   6   -   5   -   1  
9. Maak een zo klein mogelijk getal: 5   -   6   -   7   -   8  
10. Maak een zo klein mogelijk getal: 1   -   9   -   3   -   8  

Maak een zo klein of groot mogelijk getal
| ANTWOORDEN

Getallen
Oefening 1
1. Maak een zo klein mogelijk getal: 5   -   7   -   9   -   3  
3.579
2. Maak een zo klein mogelijk getal: 2   -   4   -   5   -   6  
2.456
3. Maak een zo groot mogelijk getal: 2   -   4   -   3   -   5  
5.432
4. Maak een zo groot mogelijk getal: 1   -   3   -   7   -   6  
7.631
5. Maak een zo groot mogelijk getal: 8   -   4   -   1   -   6  
8.641
6. Maak een zo groot mogelijk getal: 1   -   6   -   5   -   4  
6.541
7. Maak een zo klein mogelijk getal: 9   -   7   -   3   -   1  
1.379
8. Maak een zo groot mogelijk getal: 3   -   4   -   6   -   5  
6.543
9. Maak een zo groot mogelijk getal: 8   -   7   -   2   -   1  
8.721
10. Maak een zo klein mogelijk getal: 9   -   4   -   6   -   2  
2.469
Oefening 2
1. Maak een zo klein mogelijk getal: 5   -   8   -   9   -   1  
1.589
2. Maak een zo klein mogelijk getal: 6   -   7   -   2   -   9  
2.679
3. Maak een zo groot mogelijk getal: 3   -   6   -   9   -   8  
9.863
4. Maak een zo klein mogelijk getal: 2   -   4   -   7   -   5  
2.457
5. Maak een zo groot mogelijk getal: 4   -   6   -   3   -   7  
7.643
6. Maak een zo klein mogelijk getal: 8   -   6   -   7   -   2  
2.678
7. Maak een zo groot mogelijk getal: 4   -   6   -   5   -   8  
8.654
8. Maak een zo groot mogelijk getal: 9   -   6   -   5   -   1  
9.651
9. Maak een zo klein mogelijk getal: 5   -   6   -   7   -   8  
5.678
10. Maak een zo klein mogelijk getal: 1   -   9   -   3   -   8  
1.389