Vul de getallen verder in, met sprongen van 2

Getallen
1. 61 <
<
< 67 <
2.
< 478 < 480 <
<
3.
<
< 521 <
< 525
4.
< 874 < 876 <
<
5.
< 974 <
< 978 <
6. 271 < 273 <
<
<
7. 592 <
<
< 598 <
8. 333 <
<
<
< 341
9.
<
< 241 < 243 <
10. 809 <
<
< 815 <

Vul de getallen verder in, met sprongen van 2
| ANTWOORDEN

Getallen
1. 61 < 63 < 65 < 67 < 69
2. 476 < 478 < 480 < 482 < 484
3. 517 < 519 < 521 < 523 < 525
4. 872 < 874 < 876 < 878 < 880
5. 972 < 974 < 976 < 978 < 980
6. 271 < 273 < 275 < 277 < 279
7. 592 < 594 < 596 < 598 < 600
8. 333 < 335 < 337 < 339 < 341
9. 237 < 239 < 241 < 243 < 245
10. 809 < 811 < 813 < 815 < 817