Welk getal staat ervoor of erna?

Getallen
Oefening 1
1. voor 10 staat   →  
2. voor 14 staat   →  
3. voor 14 staat   →  
4. na 25 staat   →  
5. voor 49 staat   →  
6. na 29 staat   →  
7. voor 50 staat   →  
8. voor 32 staat   →  
9. voor 42 staat   →  
10. na 43 staat   →  
Oefening 2
1. voor 26 staat   →  
2. na 22 staat   →  
3. na 31 staat   →  
4. voor 12 staat   →  
5. na 48 staat   →  
6. voor 23 staat   →  
7. voor 22 staat   →  
8. na 18 staat   →  
9. voor 17 staat   →  
10. voor 48 staat   →  

Welk getal staat ervoor of erna?
| ANTWOORDEN

Getallen
Oefening 1
1. voor 10 staat   →   9
2. voor 14 staat   →   13
3. voor 14 staat   →   13
4. na 25 staat   →   26
5. voor 49 staat   →   48
6. na 29 staat   →   30
7. voor 50 staat   →   49
8. voor 32 staat   →   31
9. voor 42 staat   →   41
10. na 43 staat   →   44
Oefening 2
1. voor 26 staat   →   25
2. na 22 staat   →   23
3. na 31 staat   →   32
4. voor 12 staat   →   11
5. na 48 staat   →   49
6. voor 23 staat   →   22
7. voor 22 staat   →   21
8. na 18 staat   →   19
9. voor 17 staat   →   16
10. voor 48 staat   →   47