Naam:
JuniorEinstein.nl

Vul de getallen verder in, met sprongen van 2

1.
< 52 <
<
< 58
2.
< 86 <
<
< 92
3.
< 94 <
< 98 <
4. 17 <
<
< 23 <
5.
< 93 < 95 <
<
6. 49 <
<
< 55 <
7. 10 < 12 <
<
<
8.
<
< 24 < 26 <
9. 20 < 22 <
<
<
10. 17 <
<
<
< 25
JuniorEinstein.nl

Antwoorden: Vul de getallen verder in, met sprongen van 2

1. 50 < 52 < 54 < 56 < 58
2. 84 < 86 < 88 < 90 < 92
3. 92 < 94 < 96 < 98 < 100
4. 17 < 19 < 21 < 23 < 25
5. 91 < 93 < 95 < 97 < 99
6. 49 < 51 < 53 < 55 < 57
7. 10 < 12 < 14 < 16 < 18
8. 20 < 22 < 24 < 26 < 28
9. 20 < 22 < 24 < 26 < 28
10. 17 < 19 < 21 < 23 < 25