Naam:
JuniorEinstein.nl

Vul de getallen verder in, met sprongen van 1

1.
<
<
< 60 < 61
2.
< 84 <
< 86 <
3.
<
< 14 <
< 16
4.
<
<
< 96 < 97
5.
< 66 <
< 68 <
6.
< 26 < 27 <
<
7. 58 <
<
<
< 62
8.
<
< 23 < 24 <
9. 74 <
<
< 77 <
10.
< 54 <
< 56 <
JuniorEinstein.nl

Antwoorden: Vul de getallen verder in, met sprongen van 1

1. 57 < 58 < 59 < 60 < 61
2. 83 < 84 < 85 < 86 < 87
3. 12 < 13 < 14 < 15 < 16
4. 93 < 94 < 95 < 96 < 97
5. 65 < 66 < 67 < 68 < 69
6. 25 < 26 < 27 < 28 < 29
7. 58 < 59 < 60 < 61 < 62
8. 21 < 22 < 23 < 24 < 25
9. 74 < 75 < 76 < 77 < 78
10. 53 < 54 < 55 < 56 < 57