Rekenen
Filters

Groep

Vak

Type

Wat kost een schoollicentie?
In welke zin is het dikgedrukte woord juist afgebroken? [3]
Schrijf het hele werkwoord of de stam
Vul het bijvoeglijk naamwoord in
Kies het juiste verwijswoord
Schrijf het woord dat je hoort met -nkje -ngetje of -etje
Vul het verkleinwoord met -je -pje of -tje in
In welke zin is de komma, dubbele punt of puntkomma goed gebruikt?
Ontbreekt er een punt, uitroepteken of vraagteken?
In welke zin staat het vraagteken, uitroepteken of de punt juist?