Rekenen

Het kind kan kritisch beoordelen, wanneer gebruik van een rekenmachine handig is en wanneer hoofdrekenen of rekenen op papier meer geëigend is.